Aktiviteter

Hver måned har Legeheltene et aktivitetstema, som de planlægger lege og aktiviteter ud fra. Hvert aktivitetstema afsluttes, i det omfang det er muligt, med en sjov og hyggelig begivenhed i slutningen af måneden, hvor der kommer en gæst udefra. Gæsten optræder, underholder og ser, hvad børnene har lært.

Legeheltene tager ofte udgangspunkt i "hospitalsversioner" af velkendte aktiviteter, der allerede foregår i mange danske institutioner og folkeskoler, som de tilpasser børnenes fysiske niveau og udfoldelsesmuligheder. Formålet med at bringe nogle af de velkendte aktiviteter fra børnenes skoler og institutioner ind på hospitalet er at give de indlagte børn en følelse af at være en del af et fællesskab, som de ellers risikerer at blive ekskluderet fra.

Her kan du se en oversigt over dette års månedlige temaer. Klik på temaerne, og læs mere.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemærk, at de månedlige temaer kan variere fra hospital til hospital. Alle hospitaler kommer igennem de samme temaer, men det kan være forskelligt, i hvilken måned de forskellige temaer bliver afholdt på det enkelte hospital.