Hvor arbejder Legeheltene?

Legeheltene er startet op på H. C. Andersen Børnehospital i Odense. Fra 2018 er Legeheltene også på Hvidovre Hospital i København og Aarhus Universitet, Skejby.

Legeheltene holder til på børneafdelingernes fællesområder om formiddagen, hvor de samler de indlagte børn på afdelingen til aktiv leg og bevægelse. Over middag kommer Legeheltene rundt på hospitalsstuerne i samråd med personalet og er aktive med de børn, som af den ene eller anden årsag ikke har mulighed for at komme ud af hospitalssengen og deltage i legeheltetimerne i fællesområdet. Legeheltene går stuegang for at tilgodese disse børn og aktivere dem på deres stue.

Flere Legehelte

Vores mål er at få mindst én Legehelt ud på alle danske hospitaler med en børneafdeling.

Læs mere om, hvordan du kan hjælpe os med at nå vores mål ved at støtte Legeheltene.