Børneulykkesfondens undersøgelser

Blandt fagfolk er der bred enighed om, at fysisk aktivitet er altafgørende for børns alsidige udvikling. Men mens der findes tilarige undersøgelser om ikke-indlagte børns aktivitetsniveau, er vores viden om indlagte børns bevægelsesvaner stadig meget begrænset.

Børneulykkesfonden har forsøgt at gøre noget ved den manglede viden på området ved at foretage en spørgeundersøgelse i samarbejde med Odense Universitetshospital blandt børn, der er eller har været indlagt på et sygehus eller hospital i en længere eller kortere periode. Derudover har Epinion udsendt en spørgeskemaundersøgelse på vegne af Børneulykkesfonden, der henvender sig til forældre til nuværende eller tidligere indlagte børn, for at afdække forældrenes perspektiv.

Spørgeundersøgelserne er gennemført i 2017 og havde til formål at generere viden om indlagte børns bevægelsesvaner.

Undersøgelsen blandt indlagte børn:

Undersøgelsen viser, at:

- 68,9 procent af de indlagte børn gerne vil lave flere aktive ting.

- 81,5 procent af de indlagte børn ville deltage, hvis der kom én udefra og igangsatte nogle aktiviteter med fokus på leg og bevægelse.

- 58,5 procent af de indlagte børn opholder sig på hospitalsstuen mere end halvdelen af tiden.

Undersøgelse blandt forældre til børn, der er/har været indlagt (Epinion for Børneulykkesfonden, 2017)

Undersøgelsens foreløbige resultater viser, at:

- 44 procent af de responderende forældre svarer, at deres børn lavede stillesiddende aktiviteter under indlæggelsen i enten ’høj grad’ eller ’meget høj grad’. Kun 10 procent af de responderende forældre svarer, at deres børn lavede aktive ting under indlæggelsen i enten ’høj grad’ eller ’meget høj grad’. 45 procent af de responderende forældre svarer, at det i ’meget høj grad’ eller ’høj grad’ var vigtigt, at deres indlagte barn havde mulighed for at være aktiv og lege under indlæggelsen.

Læs mere om fysisk aktivitet som forebyggelse og fysisk aktivitet som behandlingsmetode.