Børneulykkesfondens undersøgelse

Blandt fagfolk er der bred enighed om, at fysisk aktivitet er altafgørende for børns alsidige udvikling. Alligevel er der på nuværende tidspunkt ikke offentliggjort en eneste undersøgelse, der omhandler indlagte børns bevægelsesvaner. Mens der findes tilarige undersøgelser om ikke-indlagte børns aktivitetsniveau, er vores viden om indlagte børns bevægelsesvaner stadig meget begrænset.

Børneulykkesfonden har forsøgt at gøre noget ved den manglede viden på området. I samarbejde med Odense Universitetshospital har Børneulykkesfonden igangsat en spørgeskemaundersøgelse blandt 1000 børn, der er, eller har været, indlagt på et sygehus eller hospital i en længere eller kortere periode. Spørgeskemaundersøgelsen skal generere viden om disse børns bevægelsesvaner under indlæggelse. Denne viden skal danne grundlag for videreudviklingen af Legeheltene. Resultaterne af undersøgelsen offentliggøres i august 2017.

Selvom der ikke forelægger informationer om indlagte børns bevægelsesvaner, har forskere fundet evidens for, at fysisk aktivitet virker forbyggende og behandlende på en lang række sygdomme, hvorfor fysisk aktivitet er særdeles vigtigt.

Læs mere om fysisk aktivitet som forebyggelse og fysisk aktivitet som behandlingsmetode.